top of page

Bar Experience 2017/2018

Altijd al je eigen café willen

runnen (voor een dag), dan is dit je kans!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Bar Experience 2017/2018 is afgelopen.

Het best gescoorde team, en winnaars van de €500,-- cash zijn

de dames  aka "The Granny's" met als thema "Durdreeje"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de bar-experience werd café ‘t Huys over genomen door een

ingeschreven team en streden (vrienden)groepen, echtparen, collega’s, verenigingen of sport-teams tegen elkaar voor de beste/leukste/gezelligstse en origineelste bar-experience…

 

Dus zelf je biertjes tappen, glazen spoelen,

leuke muziek draaien, sfeer maken, een origineel

thema bedenken, naam voor het café verzinnen,eigen feest promoten enzovoort…

 

Elk ingeschreven team kreeg een budget

van €100 voor aankleding/hapjes/promotiemateriaal etc.

en mocht gebruik maken van het totale assortimenten inrichting van café ‘t Huys.

 

Natuurlijk werd elk team beoordeeld op originaliteit, thema,

sfeer, gastvrijheid en vakbekwaamheid, gejureerd door een jury..

 

De hoofdprijs was

€500 cash 

voor het winnende team.

 

Lijkt het je nu ook leuk om te strijden voor beste bar-team van 2019/2020?!?

Laat het ons weten via onderstaand contactformulier...

Op deze competitie zijn spelregels en voorwaardens toegepast.

     

 

 

 

Wanneer???

Vrijdag 01 december

Vrijdag 22 december

Vrijdag 12 januari

Vrijdag 26 januari

Vrijdag 16 februari

Vrijdag 02 maart
Vrijdag 16 maart
Vrijdag 06 april
Vrijdag 04 mei
Vrijdag 25 mei

&

IMG_0504.jpg

Bedankt! Bericht verzonden.

Reglement café ‘t Huys Barcompetitie.

·       De bar-experience 2017/2018 gaat pas door bij aanmelding van minimaal 50%. 

·       De totale omzet is voor café ’t Huys, verkregen fooien zijn voor het team.

·       Teams worden door een jury beoordeeld op omzet, originaliteit en uitvoering. De jury bestaat uit                 ervaren mensen in de horeca.

·       Elk team krijgt €100,00 te besteden naar eigen inzicht (reclame, artiesten, decoratie, etc.). Hiervan                moeten wel bonnen/rekeningen worden overlegd en ingeleverd worden aan café ‘t Huys, na                          overhandigen van de bonnetjes wordt het bedrag (tot maximaal €100) terug gestort op de rekening              van de Captain. Dit bedrag  kan eventueel uitgebreid worden met middelen verkregen van zelf                      gevonden subsponsors.

·       Elk team overlegt minimaal 4 weken voor de geplande datum het thema,

        taakverdeling etc. met café ‘t Huys.

·       Materialen van café ‘t Huys mogen in overleg gebruikt worden.

·       Na afloop van de competitie, volgt op een nader te bepalen datum de uitslag.

·       Deelnemende teams moeten op de avond zelf bestaan uit  minimaal 4, maximaal 6 medewerkers van         minimaal 18 jaar (ingeschreven medewerkers mogen elkaar wel aflossen tijdens de experience).

·       Elk team is minimaal 1 uur voor aanvang aanwezig om enige

        uitleg te krijgen over de werkzaamheden.

·       Elk team wijst een Captain aan, die als aanspreekpunt van de hele groep zal fungeren.

·       Buiten de avond om mogen er wel meer personen ingezet worden

        (voorbereiding, opbouw, afbouw etc.)

·       De bar-experience duurt van 20:30 uur tot 01:00 uur en is toegangelijk voor iedereen!!!

·       Tijdens de avond is er één Coach (een personeelslid van café ‘t Huys) aanwezig, die het team bijstaat           waar nodig, maar niet ingezet mag worden als barman of vrouw, glazenhaler, DJ of iets dergelijks.

·       Aanwijzingen moeten altijd opgevolgd worden!

·       Elk team moet zo effectief en goed mogelijk te werk te gaan. De werkzaamheden zullen niet alleen               bestaan uit het werk achter de bar, maar ook glazen halen, spoelen, muziek draaien, opruimen,                   toezicht houden en, indien nodig, ook toiletten schoonmaken. Elke ploeg zal in de gaten worden                   gehouden door de coach.

·       De Coach én jury kan een team strafpunten opleggen als werkzaamheden en spelregels 

        niet goed uitgevoerd/nageleefd  worden.

·       De regelgeving opgelegd door de wettelijke instanties moeten te allen tijde streng worden nageleefd           (geluidsnormen, sluitingstijden, 18+ drankgebruik e.d. ).

·       Er mogen geen ‘alcohol-acties’ worden gehouden zonder overleg met café 't Huys, en er mag geen               gratis drank uitgedeeld of weg gegeven worden. Gebeurd dit wel, dan zijn de kosten voor het team.

·       Iedere klant moet zijn/haar drank afrekenen met behulp van muntjes, verkrijgbaar bij de kassa.

·       Tijdens de experience mag het team geen overmatig alcoholgebruik nuttigen, daar is na afloop                     voldoende tijd voor. Je hebt immers een verantwoordelijke functie en dit kan invloed

        hebben op de puntentelling.

·       Na afloop van de experience zorgt het team dat de locatie wordt achter gelaten zoals het team het               heeft aangetroffen (schoon), hierbij krijgt men hulp van de coach.

·       Er mag geen entree geheven worden.

·       Café ’t Huys is niet aansprakelijk voor gemaakte afspraken die met ‘derden’ gemaakt worden, maar               voor het team zelf (ook bij eventuele annulering van beide partijen).

·       Bij calamiteiten dient er DIRECT overlegd te worden met de Coach.

·       Café ’t Huys heeft altijd het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer afspraken niet worden na             gekomen, of het vermoeden heeft dat deze niet nagekomen zullen worden.

·       Bij geval van misbruik of het niet naleven van de spelregels van deze competitie, heeft café ’t Huys het         recht het desbetreffende team te diskwalificeren en op te laten draaien voor de kosten.

·       In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist café ‘t Huys.

Minimaal 4 weken voor aanvang van jullie experience, overleggen jullie de taakverdeling, plan, naam etc met café 't Huys op onze locatie waar tevens de overeenkomst getekend

zal moeten worden door de team-Captain.

bottom of page